Lästid:

Arkivarbete

Det har blivit långt mellan uppdateringarna. Delvis beroende på att jobb och familj tar sin tid men också på att jag från senaste besöket på Öland kom hem med över 160 bilder som skulle sammanfogas till ett panorama med vintergatan över en stätta på alvaret. Bilderna togs i stackar om fem för att det skulle gå att reducera brus i efterbehandlingen, sammanlagt ägnade jag ungefär tjugotimmar åt att manuellt stacka de mer än 30 bilderna som skulle utgöra panoramat. Bara för att upptäcka att sammanfogningen till panorama inte blev så bra som det var tänkt. Troligen finns en del av förklaringen i att jag använde en vanlig kulled till att fota panoramat med. Mot den mörka natthimlen blev det mer gissning än korrekta överlapp. Till nästa försök har jag skaffat ett enklare panoramahuvud för att få mer kontroll över bilderna.

I samband med solnedgången han jag i alla fall ta en hdr-bild av stättan med isfläcken framför. Jag tror att ett lite bredare panorama med vintergatan vertikalt rakt ovanför stättan hade blivit läckert. Men det får bli nästa höst!

Solnedgång bakom murenPå andra sidan muren går solen ner, på den här sidan muren täcks vattensamlingarna av ett tunt lager is. Bilden är en hdr-bild från fem bilder med olika exponeringar för att få detaljer i både ljusa och mörka partier.

Bildarkivet på sidan har i alla fall växt med några bilder ur arkivet från 2016. Det är både några makrobilder med mina första försök till fokusstacking. Det innebär också några timmars efterarbete för att sammanfoga de olika bilderna. En beskrivning av hur jag framkallar mina fokusstackade bilder kommer 'snart' att komma under rubriken "Om".

FjädermyggaNär solen precis har gått upp täcks fjädermyggan fortfarande av morgondagg vilket gör den stel och stillasittande. Den här bilden är fokusstackad från 23 bilder.

Det är också åtta bilder på en fiskande fiskgjuse från förra sommarens besök i Pohtiolampi i Kangasala utanför Tammerfors. Där har man i ett område som tidigare användes för tegeltillverkning skapat en forellodling. Kring en av dammarna har man byggt ett antal gömslen och gjort i ordning så att fiskgjusarna kan fiska där. Möjligheterna till bra närbilder är stora, men väntetiderna kan bli långa. Bilderna jag la upp är från 2016. Under ett dygn i gömslet blev det sammanlagt fyra dyk så det var mycket dötid att fördriva samtidigt som man hela tiden måste vara på helspänn för när fiskgjusen väl dyker upp är det över på några sekunder.

Röde Baronen slår till igenVid fiskgjusecentrum i Pohtiolampi var det under min vistelse bara en fiskgjuse som jagade i dammarna. Jag fick höra att han vaktar sitt revir så aggresivt att inga andra fiskgjuse fiskar där. Eftersom han är ringmärkt med en röd ring han kallades 'Röde Baronen'
Magnus Renmyr